Dobrodošli u psihološko savetovalište za studente

Očuvanje mentalnog zdravlja podjednako je važno kao i očuvanje fizičkog zdravlja.
Svakodnevni događaji mogu značajno uticati na naše mentalno zdravlje. Neke od njih ne možemo kontrolisati (ponašanje drugih ljudi, životni događaji i slično), dok nekima možemo upravljati (naši stavovi, način reagovanja na ponašanje drugih osoba ili na razne životne događaje).
Ostati mentalno zdrav znači baviti se sopstvenim mislima i osećanjima, prepoznati ih, razumeti odakle potiču i kako je najbolje na njih reagovati. Takođe je bitno raditi na značajnim aspektima koji utiču na nas: način na koji provodimo vreme, odnosi sa partnerom, prijateljima, porodični odnosi…
Briga o mentalnom zdravlju uključuje i brigu o sebi kada se osećamo loše, slabo, pod stresom, kada smo uzrujani ili tužni.
Kako možemo učestvovati u zaštiti svog mentalnog zdravlja?
• Odlaskom na razne tribine koje se bave psihološkom tematikom i prikupljanjem informacija o temama koje se tiču kvalitetnog psihološkog funkcionisanja.
• Posećivanjem radionica čiji je osnovni cilj ojačanje naših pozitivnih kapaciteta.
• Traženjem stručne pomoći kada imamo za cilj bolje upoznavanje sebe i menjanje onih aspekata naše ličnosti kojima nismo zadovoljni ili se nalazimo u situacijama koje ne možemo sami da savladamo.
O psihoterapiji…
Psihoterapija i psihološko savetovanje predstavljaju vid stručne psihološke pomoći pri čemu psihoterapeut pomaže osobi da dođe do željene promene. U psihoterapijskom procesu između psihoterapeuta i klijenta razvija se terapijski odnos koji podrazumeva odnos poverenja, u kome psihoterapeut poštuje pravo poverljivosti klijenta, bezuslovno prihvata klijenta i nastoji da ga razume i pruži mu psihološku pomoć u skladu sa stručnim, etičkim standardima.
Psihoterapija ima različite ciljeve:
• Pružanje podrške u prevazilaženju trenutnih životnih problema,
• Ponovno uspostavljanje narušene psihološke ravnoteže,
• Eliminisanje simptoma i psihičke patnje,
• Učenje novih, adaptivnijih oblika ponašanja.
Psihoterapija pomaže i u slučajevima kada shvatamo da već neko vreme nismo zadovoljni svojim životom i/ili odnosima sa drugima, a nismo sasvim sigurni šta nam se dešava.
Kome psihoterapija može pomoći?
Najviše koristi od psihoterapije mogu imati osobe iz široke populacije sa najrazličitijim psihološkim problemima, koje su pritom dovoljno motivisane da se sa njima suoče i reše ih uz pomoć stručnjaka. To su sve one osobe koje imaju psihološke probleme koji ih ometaju u svakodnevnom životu i odnosima sa drugim ljudima, koje prolaze kroz različite vrste životnih kriza i koje žele da bolje razumeju sebe i unaprede svoje psihološko funkcionisanje.

AKTUELNO

VI Konferencija Psihološkog savetovališta za studente

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na godišnju naučno-stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Psihološkog savetovališta za studente pri Studentskom kulturnom centru Niš u saradnji sa Savezom studenata Univerziteta u Nišu, pod nazivom Izazovi sazrevanja u XXI veku. Kliknite za više informacija.7. Sajam mentalnog zdravlja, pod sloganom “Oseti osećanja”


Besplatna Android aplikacija Savetovališta Aktuelni problemi mladih psiholoski informator