Galerija

Pogledajte info klip o Psihološkom savetovalištu za studente
Pogledajte naš kratki film "Doživi svet mojim očima":
Proslava 10 godina postojanja Psihološkog savetovališta za studente!
Konferencija "Psihološko savetovanje (Mogućnosti i ograničenja)" Zlatibor 2014.
Sajam mentalnog zdravlja 2014.
Seminar "Psihoseksualni poremećaji" 2013.
Seminar "Porodica - kamen temeljac ili kamen spoticanja" 2013.
Seminar "Psihoanaliza o seksualnosti" 2012.

Seminar "Ne mogu da učim, šta sad?" 2011.