POZIVNO PISMO ZA VI KONFERENCIJU PSIHOLOŠKOG SAVETOVALIŠTA ZA STUDENTE

Poštovane koleginice i kolege,

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na godišnju naučno-stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Psihološkog savetovališta za studente pri Studentskom kulturnom centru Niš u saradnji sa Savezom studenata Univerziteta u Nišu, pod nazivom Izazovi sazrevanja u XXI veku. Šesti po redu naučno-stručni skup održaće se 14-17. novembra 2019. u studentskom odmaralištu na Avali.

Program skupa obuhvata plenarna predavanja, usmena saopštenja, poster prezentacije, simpozijume, okrugle stolove i radionice. Zvanični jezici konferencije su srpski i engleski.

Pozivamo vas da vaše radove prijavite do 7. oktobra. Radovi će, posle postupka recenzije, biti uvršteni u knjigu rezimea. Kotizacija, po prijavljenom radu, iznosi 1000,00 dinara za uplate do 20. oktobra i 1500,00 za uplate posle navedenog roka. Kotizacija obuhvata učešće u celokupnom programu konferencije, kotizacioni materijal i štampanje rada u knjizi rezimea, a instrukcije za uplatu kotizacije dobićete posle okončanja recenzentskog postupka.

Srdačno vas pozdravljamo i nadamo se da ćete uzeti učešće u naučno-stručnom skupu u novembru.

Organizacioni odbor konferencije

Članovi programskog odbora


prof. dr Bojana Dimitrijević, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
prof. dr Dušan Ranđelović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
doc. dr Dušan Todorović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
doc. dr Milica Mitrović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
ass. Damjana Panić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Jelena Jovanović, diplomirani psiholog, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš
Milena Vujičić, master psiholog, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš
Nikola Goljović, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš

Članovi organizacionog odbora


Kristijan Pešić, master psiholog, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš
Milica Ognjanović, diplomirani psiholog, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš
Jovana Bajkić, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš
Miljana Jovanović, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš
Katarina Minčić, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš
Dragana Bogdanović, diplomirani ekonomista, Studentski kulturni centar Niš
mr Nebojša Jovanović, magistar pravnih nauka, Studentski kulturni centar Niš

Ovde možete preuzeti Obrazac prijave i Instrukcije autorima