Koordinatori

Prof. dr Bojana Dimitrijević, specijalista medicinske psihologije - supervizor

Dušan Ranđelović, dr psihologije – koordinator savetovališta

Dušan Todorović, dr psihologije - koordinator sektora za istraživačku delatnost

Milena Stanković, dipl. psiholog – koordinator edukativnog sektora

Ivana Nerubacki, dipl. psiholog – koordinator SOS sektora

Milica Mitrović, dipl. psiholog – koordinator psihoterapeuta