Savetovanje

  • Direktno savetovanje:

Direktno savetovanje obavlja 17 psihoterapeuta različite psihoterapijske orijentacije, a pod supervizijom specijaliste medicinske psihologije i profesora kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu u Nišu prof. dr Bojane Dimitrijević.  Ova usluga je dostupna svakog radnog dana u periodu od 15-19h. Studenti i srednjoškolci mogu unapred zakazati termine.
Adresa Psihološkog savetovališta za studente je: Zgrada Banovine, Šumatovačka bb, 3. sprat

  • SOS-teleapel služba:

Ova usluga je dostupna mladima svakog radnog dana u periodu od 15-19h. Studenti i srednjoškolci mogu slobodno i anonimno da razgovaraju o svojim aktuelnim problemima putem otvorene telefonske linije sa kompetentnim i edukovanim osobama (psiholozima), koji pokušavaju da im pomognu da lakše izađu na kraj sa aktuelnim životnim teškoćama. Brojevi telefona na koji se studenti mogu obratiti za pomoć su: 063/1048294 i 018/ 310 43 22

  • Internet savetovanje:

Poštujući savremene načine komunikacije među mladima, odlučili smo da omogućimo i uslugu Internet savetovališta. Prednosti ovog načina rada jesu, pre svega, laka dostupnost (potrebno je samo poslati e-mail, u bilo koje vreme), anonimnost, brzo dobijanje odgovora, a sve to bez ličnog kontakta koji je nekima neprijatan. Na  mail-ove studenata pod mentorstvom kliničkog psihologa odgovaraju edukovani psiholozi i na ovaj način se uspostavlja inicijalni kontakti sa potencijalnim korisnicima ostalih usluga Savetovališta. Studenti i srednjoškolci mogu slati svoja pitanja i dileme na e-mail Savetovališta: psychonis1@yahoo.com. Predviđeno vreme za dobijanje odgovora je 48 časova, ako je pitanje postavljeno radnim danom, odnosno 72 časa ako je pitanje postavljeno u vreme vikenda.
Ova usluga se nudi na oficijalnom sajtu Savetovališta : www.savetni.org , na Facebook stranici Psihološko savetovalište za studente i na oficijalnom sajtu Saveza studenata Univerziteta u Nišu : www.ssu-nis.org.
Na Google Play prodavnici možete naći našu aplikaciju koja se zove: "Psihološko savetovalište za studente".

  • Grupni terapijski rad

Grupni terapijski rad podrazumeva mogućnost za formiranje iskustvenih grupa, koje se sastaju jednom nedeljno, i gde članovi imaju priliku da u sigurnom okruženju, kakva je terapijska grupa, rade na svojim problemima.

Grupe za psihodramu, koje vode Jelena Jovanović, psihodramski terapeut u superviziji, pod supervizijom dr Zorana Đurića koji je član i jedan od osnivača Centra za razvoj psihodrame i psihoterapije (CRPP) i Aleksandra Popović, psihodramski psihoterapeut. Grupe se održavaju svake subote od 18 do 20h u maloj sali SKC-a. Grupe su poluotvorenog tipa, pa se prijem novih članova vrši shodno interesovanju. Cilj psihodramskog terapijskog procesa je da se osobi omogući da proširi repertoar svojih uloga, da se bolje realizuje u postojećim i odbaci i prihvati nove uloge. Cilj je razvijanje spontanosti i kreativnosti u situaciji '' sada i ovde'', kao suprotnost anksioznosti, koja se nalazi u osnovi mnogih poremećaja. Terapija je usmerena na zdrave potencijale ličnosti i način je da se stekne značajno emocionalno iskustvo.