Terapeuti

  • Individualno savetovanje

Dušan Ranđelović – geštalt terapeut u superviziji - Biografija

Aleksandra Popović - psihodramski terapeut u superviziji - Biografija

Milica Mitrović – kognitivno-bihejvioralni terapeut - Biografija

Prof. dr Marina Matejević – porodični terapeut u superviziji - Biografija

Ivana Nerubacki – geštalt terapeut u superviziji - Biografija

Sandra Mojašević – kognitivno-bihejvioralni terapeut - Biografija

Marija Dodić – transakcioni analitičar u superviziji - Biografija

Ivan Anđelković – transakcioni analitičar u superviziji

Boško Novičić – kognitivno-bihejvioralni terapeut u superviziji - Biografija

Ivana Milojić – transakcioni analitičar u superviziji - Biografija

Darko Hristov – geštalt terapeut u superviziji - Biografija

Marija Marković – transakcioni analitičar u superviziji

Damjana Panić – kognitivno-bihejvioralni terapeut u superviziji - Biografija

Miroslav Milinović – kognitivno-bihejvioralni terapeut u superviziji - Biografija

Maja Todorović – kognitivno-bihejvioralni terapeut u superviziji - Biografija

Miljana Milivojević – transakcioni analitičar u superviziji - Biografija

 


  • Grupno savetovanje

Jelena Jovanović - psihodramski terapeut u superviziji - Biografija

Aleksandra Popović - psihodramski terapeut u superviziji - Biografija