Koordinatori

  • prof. dr Bojana Dimitrijević, specijalista medicinske psihologije – supervizor Savetovališta
  • prof. dr Dušan Ranđelović – rukovodilac Savetovališta
  • Miroslav Milinović, master psiholog, KBT terapeut – koordinator psihoterapeuta
  • Kristijan Pešić, master psiholog – koordinator SOS sektora
  • Milena Vujičić, doktorand – koordinator istraživačkog sektora
  • Jovana Bajkić, student psihologije – koordinator edukativnog sektora
  • Milica Ognjanović, diplomirani psiholog – koordinator marketing sektora