Online konferencija

Na sledećim linkovima možete pratiti program konferencije


Mentalno zdravlje i kreativnost” putem platforme Zoom:

Svečano otvaranje konferencije

Meeting ID: 899 7105 9576 Passcode: 804298

Emocionalna inteligencija kao potencijalna odrednica mentalnog zdravlja u ljudskoj populaciji

Meeting ID: 815 9925 6441 Passcode: 461148

Javna saopštenja

Meeting ID: 898 9399 7199 Passcode: 139878

Radionica “Javni nastup i odnosi sa medijima”

Meeting ID: 826 3808 4279 Passcode: 951535

Simpozijum “Mladi na početku pandemije: rizik i potencijal

Meeting ID: 828 8975 2609 Passcode: 346017