O mentalnom zdravlju

Očuvanje našeg mentalnog zdravlja podjednako je važno kao i očuvanje fizičkog zdravlja i postoji mnogo načina da očuvamo i unapredimo naše mentalno zdravlje.

Pre svega, važno je znati šta je mentalno zdravlje.

Mentalno zdravlje podrazumeva naše emocionalno, psihološko i socijalno blagostanje. Utiče na to kako se osećamo, šta mislimo, kako se ponašamo, kako reagujemo na stres, kako se odnosimo prema drugima i kako donosimo odluke. Dakle, mentalno zdravlje nije samo odsustvo psihičkih problema, već stanje celokupnog blagostanja.

Koji faktori utiču na mentalno zdravlje?

Postoje brojni, različiti faktori koji mogu direktno ili indirektno da utiču na naše mentalno zdravlje. Ti faktori mogu biti:

1. Spoljašnji – sredina, odnosno okruženje, nezdravi i neadekvatni uslovi života (siromaštvo, izbeglištvo, loši uslovi stanovanja), stresni događaji ili traumatska iskustva (bolest ili smrt u porodici, prekid emotivne veze, nasilje), zloupotreba supstanci i dr.

2. Unutrašnji- biološke i genetske predispozicije, nasledni faktori (ukoliko u užoj ili široj porodici postoje osobe koje su bolovale od neke mentalne bolesti), vulnerabilnost osobe, odnosno karakteristike same ličnosti koje mogu imati negativan efekat (agresivnost, pasivnost, povučenost…) i dr.

Šta možemo učiniti za svoje mentalno zdravlje?

Kao i u svemu u životu, prvi korak je informisanje. Pre svega,  informisanje o temama koje se tiču očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja- posećivanje predavanja, seminara, radionica i tribina koje se bave ovim pitanjima. Zatim, važan je razgovor sa ljudima, deljenje naših briga, strahova i problema, uspostavljanje dobrih odnosa sa drugima, kao i vođenje brige o našem zdravlju, potrebama i željama. Sami možemo učiniti mnogo za očuvanje svog mentalnog zdravlja, prevashodno radom na jačanju individualnih kapaciteta ličnosti, time što ćemo biti u kontaktu sa sobom i sopstvenim osećanjima, ali i učiti kako da prepoznamo stres i nosimo se sa njim. Naravno, svakome je ponekad potrebna pomoć i podrška. Zbog toga je važno obratiti se za pomoć kada osetimo da ne možemo sami.

Kada, kome i kako se obratiti za pomoć?

Onda kada osećamo da nam je “previše”, da “ne možemo sami” i da naši problemi prevazilaze naše unutrašnje kapacitete. U redu je priznati to i u redu je dati sebi dozvolu da potražimo pomoć.

Za pomoć se možemo obratiti brojnim stručnjacima i institucijama:

  • Psiholog u školi ili na radnom mestu
  • Psiholog u domu zdravlja ili u drugim zdravstvenim institucijama
  • Psiholog u savetovalištu
  • Psihološki savetnik u savetovalištu ili privatnoj praksi
  • Psihoterapeut u savetovalištu ili privatnoj praksi
  • Psihijatar ili neuropshijiatar u domu zdravlja ili drugim zdravstvenim institucijama

Kome je Psihološko savetovalište namenjeno?

Savetovalište je namenjeno prvenstveno mladim ljudima (studentima, srednjoškolcima), koji imaju poteškoća u rešavanju problema svakodnevnog života i odnosima sa drugim ljudima ili prolaze kroz različite vrste životnih kriza, ali i svima onima koji žele da bolje upoznaju i razumeju sebe, rade na ličnom rastu i razvoju i unaprede svoje psihološko funkcionisanje.