Program

Девета научно-стручна конференција са међународним учешћем

у организацији Психолошког саветовалишта за студенте при Студентском културном центру Ниш, подржана од стране Савеза студената Универзитета у Нишу

„Ментално здравље – изазови у образовању и формирању професионалне каријере“

Одморалиште „Гај“,  Дивљана

26-27. новембра 2022. године

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ