Koordinatorski tim


Koordinatorski tim:

  • Supervizor Savetovališta: prof. dr Bojana Dimitrijević, specijalista medicinske psihologije; redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu
  • Rukovodilac Savetovališta: prof. dr Dušan Ranđelović, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Savetodavni sektor:

  • Kristijan Pešić, master psiholog – koordinator sektora
  • Nikola Jovančić, diplomirani psiholog – zamenik koordinatora sektora
  • Miroslav Milinović, master psiholog, KBT terapeut – koordinator psihoterapeuta

Edukativni sektor:

  • Jovana Bajkić, student psihologije – koordinator sektora
  • Milana Stamenković, student psihologije – zamenik koordinatora sektora

Istraživački sektor:

  • Milena Vujičić, master psiholog – koordinator sektora
  • Katarina Minčić, diplomirani psiholog – zamenik koordinatora sektora

Usled nepovoljnog razvoja okolnosti i dešavanja po pitanju pandemije virusa COVID-19 prelazimo na online režim rada.
Više informacija možete naći na linku:
https://savetni.org/online-savetovanje/

OK
X