Koordinatorski tim


Koordinatorski tim:

  • Supervizor Savetovališta: prof. dr Bojana Dimitrijević, specijalista medicinske psihologije; redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu
  • Rukovodilac Savetovališta: prof. dr Dušan Ranđelović, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Savetodavni sektor:

  • Kristijan Pešić, master psiholog – koordinator sektora
  • Nikola Jovančić, diplomirani psiholog – zamenik koordinatora sektora
  • Miroslav Milinović, master psiholog, KBT terapeut – koordinator psihoterapeuta

Edukativni sektor:

  • Jovana Bajkić, student psihologije – koordinator sektora
  • Milana Stamenković, student psihologije – zamenik koordinatora sektora

Istraživački sektor:

  • Milena Vujičić, master psiholog – koordinator sektora
  • Katarina Minčić, diplomirani psiholog – zamenik koordinatora sektora

Obaveštavamo vas da će naši volonteri iz Savetodavnog sektora ponovo dežurati i biti na raspolaganju vama, u našim prostorijama u zgradi Univerziteta, počev od ponedeljka 08.02. Možete nas posetiti svakog radnog dana u toku našeg redovnog radnog vremena - od 15h do 19h.
Podsećamo vas da je prilikom posete obavezno poštovanje svih epidemioloških mera.
Dobro nam došli!
Vaše Psihološko savetovalište za studente SKC-a u Nišu

OK
X