Koordinatorski tim

  • prof. dr Bojana Dimitrijević, specijalista medicinske psihologije – supervizor Savetovališta
  • prof. dr Dušan Ranđelović – rukovodilac Savetovališta
  • Miroslav Milinović, master psiholog, KBT psihoterapeut – koordinator psihoterapeuta
  • Kristijan Pešić, master psiholog – koordinator savetodavnog  sektora
  • Nikola Jovančić , diplomirani psiholog- zamenik koordinatora savetodavnog  sektora
  • Milena Vujičić, doktorand – koordinator istraživačkog sektora
  • Nikola Goljović, diplomirani psiholog- zamenik koordinatora istraživačkog sektora
  • Jovana Bajkić, apsolvent psihologije – koordinator edukativnog sektora
  • Milana Stamenković , student psihologije-zamenik koordinatora edukativnog sektora
  • Milica Ognjanović, diplomirani psiholog – koordinator marketing aktivnosti