Kotizacija

Kotizacija za učešće na konferenciji “Mentalno zdravlje i virtuelna realnost” iznosi 1000,00 dinara po prijavljenom radu, za uplate do 4. novembra i 1500,00 dinara za uplate posle navedenog roka.

Kotizacija obuhvata učešće u programu konferencije, kotizacioni material, koji će biti dostupan online, kao i štampanje rada u knjizi rezimea.

Instrukcije za uplatu kotizacije biće dostavljene autorima nakon okončanja recenzentskog postupka.

Psihološko Savetovalište za studente neće raditi od 30.12.2020 do 10.01.2021, prvi radni dan je ponedeljak, 11. januar.
Želimo vam srećne Novogodišnje i Božićne praznike.
Vaše Psihološko Savetovalište

OK
X