Kotizacija

Kotizacija za učešće na konferenciji “Mentalno zdravlje i virtuelna realnost” iznosi 1000,00 dinara po prijavljenom radu, za uplate do 4. novembra i 1500,00 dinara za uplate posle navedenog roka.

Kotizacija obuhvata učešće u programu konferencije, kotizacioni material, koji će biti dostupan online, kao i štampanje rada u knjizi rezimea.

Instrukcije za uplatu kotizacije biće dostavljene autorima nakon okončanja recenzentskog postupka.

Obaveštavamo vas da Savetodavni sektor Psihološkog savetovališta za studente, nakon letnje pauze, počinje sa radom 6.9.2021.

OK
X