Istraživački sektor

U cilju praćenja stanja mentalnog zdravlja populacije mladih i ispitivanja problema i potreba studenata Univerziteta u Nišu, istraživački tim Psihološkog savetovališta za studente sprovodi opsežnu istraživačku aktivnost. Bavimo se temama iz svih oblasti psihologije koje mogu imati značaj za unapređenje znanja i podsticanje aktivnosti u cilju zaštite psihičkog zdravlja mladih. Prezentovanjem radova na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima i objavljivanjem radova u različitim naučnim publikacijama, kao i razvojem sopstvene izdavačke delatnosti, težimo da delujemo na širu društvenu i naučnu zajednicu. U istraživačkom sektoru angažovano je 10 volontera.

Volonteri istraživačkog sektora

 • Nikola Goljović
 • Katarina Minčić
 • Darinka Ilić
 • Đorđi Đeorgiev
 • Isidora Spasić
 • Iva Petrović
 • Katarina Stojanović
 • Kristina Milević
 • Marija Todosijević
 • Milica Tasković
 • Sandra Pešić
 • Teodora Pavićević
 • Tina Janjić
 • Zorana Todorović