Profesionalna orijentacija

Profesionalna orijentacija predstavlja niz aktivnosti koje psiholog preduzima kako bi stekao uvid u osobine ličnosti pojedinca, sposobnosti, interesovanja i sklonosti. Ove informacije imaju za cilj olakšavanje procesa donošenja odluke o daljem školovanju ili ulasku u svet rada.

Prvi deo procesa uključuje nekoliko psiholoških testova koji pružaju uvid u osobine ličnosti, sposobnosti i interesovanja.  Informacije sa ovih testova mogu biti veoma važne za klijente jer mogu saznati nešto novo o sebi, potvrditi određene pretpostavke i pojasniti neke stvari.

Nakon testiranja, ulazimo u oblast karijernog savetovanja koje može trajati jedan do dva susreta. Cilj karijernog savetovanja je da psiholog i klijent zajedno istraže dalje moguće opcije u pogledu upisa ili promene fakulteta, ulazak u svet rada ili promenu zanimanja. Kroz razgovor i interpretaciju testova, psiholog osnažuje klijenta da prepozna svoje resurse i kapaciteta, da preduzme odgovarajuće korake u pogledu sticanja informacija neophodnih za donošenje odluke.

Dragi naši,
Od danas smo, nakon šest meseci, ponovo počeli sa radom u našim prostorijama.
- Možete nas posetiti svakog radnog dana, od 15h do 19h u zgradi Univerziteta (Banovina). Preduzeli smo sve neophodne mere u cilju zaštite naših klijenata i volontera.
- Ukoliko želite da nas posetite potrebno je da, dok ste u našim prostorijama, koristite zaštitnu masku.

OK
X