Profesionalna orijentacija

Profesionalna orijentacija predstavlja niz aktivnosti koje psiholog preduzima kako bi stekao uvid u osobine ličnosti pojedinca, sposobnosti, interesovanja i sklonosti. Ove informacije imaju za cilj olakšavanje procesa donošenja odluke o daljem školovanju ili ulasku u svet rada.

Prvi deo procesa uključuje nekoliko psiholoških testova koji pružaju uvid u osobine ličnosti, sposobnosti i interesovanja.  Informacije sa ovih testova mogu biti veoma važne za klijente jer mogu saznati nešto novo o sebi, potvrditi određene pretpostavke i pojasniti neke stvari.

Nakon testiranja, ulazimo u oblast karijernog savetovanja koje može trajati jedan do dva susreta. Cilj karijernog savetovanja je da psiholog i klijent zajedno istraže dalje moguće opcije u pogledu upisa ili promene fakulteta, ulazak u svet rada ili promenu zanimanja. Kroz razgovor i interpretaciju testova, psiholog osnažuje klijenta da prepozna svoje resurse i kapaciteta, da preduzme odgovarajuće korake u pogledu sticanja informacija neophodnih za donošenje odluke.