O nama

Psihološko savetovalište za studente osnovano je 2005. godine kao pilot projekat Saveza studenata Univerziteta u Nišu i Udruženja studenata psihologije ”PsihoN”, a podržan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Danas Savetovalište svoj rad obavlja pod okriljem Studentskog kulturnog centra Niš i sve svoje aktivnosti ostvaruje uz njihovu saradnju i podršku. Sarađujemo i sa fakultetima poput Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu i Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, kao i sa drugim psihološkim centrima i savetovalištima, kao što su Psihosfera centar Niš, Centar Self, Psihološko savjetovalište Univerziteta Bijeljina.

Rad Psihološkog savetovališta je organizovan u tri sektora: – sektor za savetodavni rad, za naučno-istraživačke aktivnosti i sektor za edukaciju, u okviru kojih se sprovode osnovne aktivnosti – direktno savetovanje, SOS tele-apel služba, internet savetovanje, organizacija tribina, seminara, okruglih stolova, realizacija empirijskih istraživanja, obuka i treninga, itd.

Ovaj projekat je jedino Univerzitetsko psihološko Savetovalište u Srbiji i ima za cilj jačanje individualnih kapaciteta mladih ljudi i unapređenje njihovih socijalnih veština, usvajanje veština rešavanja problema, kanalisanja anksioznosti i agresivnosti, kao i osvešćivanje studenata i srednjoškolaca i celokupnog društva po pitanjima prevencije u oblasti mentalnog zdravlja. Naš tim čini tim psihoterapeuta, iz oblasti grupne i individualne terapije i tim volontera, apsolvenata, diplomiranih i master psihologa , posebno edukovanih za rad u Savetovalištu.

Rad Savetovališta je superviziran od strane prof. dr Bojane Dimitrijević, spec. med. psihologije i redovnog profesora na Filozofskom fakultetu u Nišu.

Pravilnik o radu Psihološkog savetovališta