Pozivno pismo

POZIVNO PISMO ZA X KONFERENCIJU PSIHOLOŠKOG
SAVETOVALIŠTA ZA STUDENTE

Poštovane koleginice i kolege,

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na desetu naučno-stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Psiholog u nauci + psiholog u struci = doprinos zajednici“. Konferenciju organizuje Psihološko savetovalište za studente pri Studentskom kulturnom centru Niš u saradnji sa Savezom studenata Univerziteta u Nišu i Filozofskim fakultetom Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Deseti po redu naučno-stručni skup održaće se na Goliji od 10. do 12. novembra.

Program skupa obuhvata plenarna predavanja, usmena saopštenja, poster prezentacije, simpozijume, okrugle stolove i radionice. Zvanični jezici konferencije su srpski i engleski.

Pozivamo vas da vaše radove prijavite do 15. oktobra. Radovi će, posle postupka recenzije, biti uvršteni u knjigu rezimea. Informacije o kotizaciji dobijaju prvi autori prijavljenih radova, a uplata kotizacije će se vršiti do dana početka konferencije. Kotizacija obuhvata učešće u programu konferencije, kotizacioni material, koji će biti dostupan online, kao i štampanje rada u knjizi rezimea. Iznos kotizacije je 1500 dinara. Instrukcije za uplatu kotizacije biće dostavljene autorima nakon okončanja recenzentskog postupka.

Jedan autor može prijaviti najviše 3 rada, a na jednom može biti prvi autor. Nakon konferencije, biće omogućeno slanje radova u celosti i njihovo publikovanje nakon recenzentskog procesa u zborniku konferencije.

Srdačno vas pozdravljamo i nadamo se da ćete uzeti učešće u naučno-stručnom skupu u novembru.

Programski odbor konferencije

Članovi programskog odbora

prof. dr Bojana Cvejić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
prof. dr Dušan Ranđelović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
prof. dr Ljupčo Kevereski – Univerzitet Sv Kliment Ohridski, Makedonija
prof. dr Dragana Stanojević, vanredni profesor, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
prof. dr Boro Krstić, Univerzitet u Bijeljini, Bijeljina, Republika Srpska prof. dr Dušan Todorović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
doc. dr Damjana Panić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
doc. dr Marija Pejčić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
prof. dr Kristina Ranđelović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
doc dr. Miljana Pavićević, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
doc. dr Olivera Radović, vanredni profesor, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
Milena Vujičić, master psiholog, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš
Katarina Minčić, diplomirani psiholog, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš
Darinka Ilić, diplomirani psiholog, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš

Članovi organizacionog odbora

Kristijan Pešić, master psiholog, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš
Milana Stamenković, master psiholog, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš
Nikola Jovančević, master psiholog, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš
Milica Stojanović, diplomirani psiholog, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš
Dunja Đorđević, student psihologije, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš
Kristina Cvetković, master psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
Tijana Živković, master psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
Jovana Simić, diplomirani psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
Anđela Bandulić, student psihologije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Pozivno pismo
Obrazac prijave
Instrukcija za prijavu rada