Pozivno pismo

POZIVNO PISMO ZA VIII KONFERENCIJU PSIHOLOŠKOG SAVETOVALIŠTA ZA STUDENTE

Poštovane koleginice i kolege,

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na godišnju naučno-stručnu konferenciju  sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Psihološkog savetovališta za studente pri Studentskom kulturnom centru Niš u saradnji sa Savezom studenata Univerziteta u Nišu, pod nazivom „Mentalno zdravlje i kreativnost”. Osmi po redu naučno-stručni skup održaće se na Zlatiboru, 4-7. novembra 2021. godine. Kao i prethodne godine, učesnici konferencije moći će da održe svoja predavanja i prezentuju svoje radove online, preko Zoom platforme.

Program skupa obuhvata plenarna predavanja, usmena saopštenja, poster prezentacije, simpozijume, okrugle stolove i radionice. Zvanični jezici konferencije su srpski i engleski.

Pozivamo vas da vaše radove prijavite do 16. oktobra. Radovi će, posle postupka recenzije, biti uvršteni u knjigu rezimea. Kotizacija, po prijavljenom radu, iznosi 1000,00 dinara, a uplata kotizacije će se vršiti do dana početka konferencije. Kotizacija obuhvata učešće u programu konferencije, kotizacioni material, koji će biti dostupan online, kao i štampanje rada u knjizi rezimea. Instrukcije za uplatu kotizacije biće dostavljene autorima nakon okončanja recenzentskog postupka.

Jedan autor može prijaviti najviše 3 rada, a na jednom može biti prvi autor. Ujedno, ovom prilikom vas obaveštavamo da če Zbornik saopštenja štampanih u celosti biti objavljen krajem 2022. godine u organizaciji Psihološkog savetovališta za studente pri Studentskom kulturnom centru Niš, u saradnji sa Savezom studenata Univerziteta u Nišu.

Srdačno vas pozdravljamo i nadamo se da ćete uzeti učešće u naučno-stručnom skupu u novembru.

Organizacioni odbor konferencije

Članovi programskog odbora

prof. dr Bojana Dimitrijević, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

prof. dr Dušan Ranđelović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

prof. dr Olivera Radović, Filozofski fakultet, Univerzit u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

prof. dr Ljupčo Kevereski – Univerzitet Sv Kliment Ohridski

doc. dr Predrag Jelenković, Studentski kulturni centar Niš

doc. dr  Dušan Todorović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

doc. dr Milica Mitrović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

doc. dr Milica Ristić, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Nišu

prof. dr Boro Krstić – Univerzitet u Bijeljini

ass. Mila Dosković, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Milena Vujičić, master psiholog, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš

Katarina Minčić, diplomirani psiholog, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš

Darinka Ilić, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš

Članovi organizacionog odbora

Kristijan Pešić, master psiholog, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš

Nikola Jovančić, diplomirani psiholog, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš

Milana Stamenković, diplomirani psiholog, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš

Anastasija Lekić, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš

Neda Karaleić, master psiholog, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš

Dragana Bogdanović, diplomirani ekonomista, Studentski kulturni centar Niš

mr Nebojša Jovanović, magistar pravnih nauka, Studentski kulturni centar Niš

Aleksandar Blagojević – Studentski kulturni centar Niš

Nemanja Pavlović – Studentski kulturni centar Niš