Pozivno pismo

POZIVNO PISMO ZA IX KONFERENCIJU PSIHOLOŠKOG
SAVETOVALIŠTA ZA STUDENTE

Poštovane koleginice i kolege,

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na godišnju naučno-stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Psihološkog savetovališta za studente pri Studentskom kulturnom centru Niš u saradnji sa Savezom studenata Univerziteta u Nišu, pod nazivom „Mentalno zdravlje – izazovi u obrazovanju i formiranju profesionalne karijere”. Deveti po redu naučno-stručni skup održaće se u Divljani, 26-27. novembra
2022. godine.

Program skupa obuhvata plenarna predavanja, usmena saopštenja, poster prezentacije, simpozijume, okrugle stolove i radionice. Zvanični jezici konferencije su srpski i engleski.

Pozivamo vas da vaše radove prijavite do 10. novembra. Radovi će, posle postupka recenzije, biti uvršteni u knjigu rezimea. Kotizacija, po prijavljenom radu, iznosi 1000,00 dinara, a uplata kotizacije će se vršiti do dana početka konferencije. Kotizacija obuhvata učešće u programu konferencije, kotizacioni material, koji će biti dostupan online, kao i štampanje rada u knjizi rezimea. Instrukcije za uplatu kotizacije biće dostavljene autorima nakon okončanja recenzentskog postupka.

Jedan autor može prijaviti najviše 3 rada, a na jednom može biti prvi autor. Nakon konferencije, biće omogućeno slanje celih radova i njihovo publikovanje nakon recenzentskog procesa, o čemu će učesnici biti više obavešteni naknadno.

Srdačno vas pozdravljamo i nadamo se da ćete uzeti učešće u naučno-stručnom skupu u novembru.

Organizacioni odbor konferencije

Članovi programskog odbora

prof. dr Bojana Dimitrijević, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
prof. dr Dušan Ranđelović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
doc. dr Predrag Jelenković, Studentski kulturni centar Niš
prof. dr Dušan Todorović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Milena Vujičić, master psiholog, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš
Katarina Minčić, diplomirani psiholog, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš
Darinka Ilić, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš
prof. dr Boro Krstić, Univerzitet u Bijeljini
doc dr. Jelena Davidović Rakić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa
privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
doc dr. Miljana Pavićević, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
prof dr. Jelena Minić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
prof. dr Ljupčo Kevereski – Univerzitet Sv Kliment Ohridski

Članovi organizacionog odbora

Kristina Ranđelović, master psiholog, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
Kristijan Pešić, master psiholog, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš
Nikola Jovančić, master psiholog, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš
Milana Stamenković, master psiholog, Psihološko savetovalište za studente Studentskog
kulturnog centra Niš
Anastasija Lekić, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš
Anđela Čeliković, diplomirani psiholog, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš
mr Nebojša Jovanović, magistar pravnih nauka, Studentski kulturni centar Niš