O psihoterapiji

Psihoterapija predstavlja vid stručne psihološke pomoći, pri čemu psihoterapeut pomaže osobi da dođe do željene promene. U psihoterapijskom procesu, između psihoterapeuta i klijenta se razvija terapijski odnos, koji podrazumeva odnos poverenja u kome psihoterapeut poštuje pravo poverljivosti klijenta, bezuslovno prihvata klijenta i nastoji da ga razume i pruži mu psihološku pomoć u skladu sa stručnim I etičkim standardima.

Psihoterapija ima različite ciljeve:

•          Pružanje podrške u prevazilaženju trenutnih životnih problema,

•          Ponovno uspostavljanje narušene psihološke ravnoteže,

•          Eliminisanje simptoma i psihičke patnje,

•          Učenje novih, adaptivnijih oblika ponašanja.

Psihoterapija pomaže i u slučajevima kada shvatamo da već neko vreme nismo zadovoljni svojim životom i/ili odnosima sa drugima, a nismo sasvim sigurni šta nam se dešava.