Psihodinamska psihoterapija

Psihodinamska psihoterapija se zasniva na  konceptima dobinske psihologije i teži otkrivanju dubinskih, potisnutih uzroka problema koji na površinu izbijaju u obliku različitih simptoma. Psihoanalitičke tehnike, kao što su pojašnjavanje sadržaja o kojima klijenti pričaju, konfrontacija kontradiktornosti u pričama koje klijenti iznose i pružanje tumačenja za nedovoljno povezane delove priča pomažu u otkrivanju konflikata koji se nalaze u srži nastanka simptoma. U odnosu sa terapeutom, kiljent je slobodan da govori o bilo čemu što mu je u tom trenutku na umu – o svojim problemima, strahovima, željama, snovima, fantazijama. Kroz rad sa psihoterapeutom, klijent može da razume na koji način njegova potisnuta osećanja iz prošlosti utiču na njegovo donošenje odluka, njegovo ponašanje i odnose u sadašnjosti. Kroz razumevanje toga, klijenti uče kako da analiziraju i razreše svoje trenutne konflikte i kako da promene svoje ponašanje.