Psihodinamska psihoterapija

Psihodinamska psihoterapija se zasniva na  konceptima dobinske psihologije i teži otkrivanju dubinskih, potisnutih uzroka problema koji na površinu izbijaju u obliku različitih simptoma. Psihoanalitičke tehnike, kao što su pojašnjavanje sadržaja o kojima klijenti pričaju, konfrontacija kontradiktornosti u pričama koje klijenti iznose i pružanje tumačenja za nedovoljno povezane delove priča pomažu u otkrivanju konflikata koji se nalaze u srži nastanka simptoma. U odnosu sa terapeutom, kiljent je slobodan da govori o bilo čemu što mu je u tom trenutku na umu – o svojim problemima, strahovima, željama, snovima, fantazijama. Kroz rad sa psihoterapeutom, klijent može da razume na koji način njegova potisnuta osećanja iz prošlosti utiču na njegovo donošenje odluka, njegovo ponašanje i odnose u sadašnjosti. Kroz razumevanje toga, klijenti uče kako da analiziraju i razreše svoje trenutne konflikte i kako da promene svoje ponašanje.

Dragi naši,
ponovo smo počeli sa radom u našim prostorijama i preduzeli sve neophodne mere u cilju zaštite naših klijenata i volontera.
- Možete nas posetiti svakog radnog dana, od 15h do 19h u zgradi Univerziteta (Banovina).
- Ukoliko želite da nas posetite potrebno je da, dok ste u našim prostorijama, koristite zaštitnu masku.

OK
X