Category: blog

Finansijski posttraumatski stresni poremećaj

Ukratko o posttraumatskom stresnom poremećaju (PTSP)… PTSP spada u anksiozne poremećaje, i može da se javi kao posledica izlaganja stresnom, traumatičnom događaju koji preti opstanku osobe ili integritetu ličnosti. Može da se javi na...

Međunarodni dan mira – Važnost unutrašnjeg mentalnog mira

Međunarodni Dan mira obeležava se širom sveta svake godine 21. septembra. Usvojen 1981. godine jednoglasnom rezolucijom Ujedinjenih nacija, Dan mira predstavlja globalno zajednički datum za celo čovečanstvo da se posveti miru iznad svih razlika...