Prokrastinacija

Prokrastinacija je odlaganje izvršenja obaveza, akcija i zadataka. Dovodi do stresa, pada produktivnosti i osećaja krivice.
Da li smo zaista lenji ako prokrastiniramo?
Čime se sve bavimo dok prokrastiniramo?
Često nađemo sebe u situaciji da obavljamo zadatke koji zahtevaju napor – sređujemo odeću, peremo sudove, uređujemo životni prostor, ali ne obavljamo i zadatak koji je pred nama.
Sve su to kompleskne radnje koje podrazumevaju da smo vrlo aktivni dok ih izvodimo, a ako aktivno radimo jasno je da nismo zapravo lenji, već da aktivno izbegavamo problem koji nam je zadat.
Naime, naše emocije mogu da utiču na to kako mi vidimo zadatak koji je pred nama. Shodno tome, poželjno je da budemo blaži prema sebi i umanjimo krivicu koju osećamo zbog pređašnjeg prokrastiniranja.
Potrebno je da prihvatimo odgovornost, stanje i situaciju u kojoj smo, ali da pritom ne priključujemo tome neprijatne emocije. Jer su neprijatne emocije upravo ono što nas vodi do prokrastinacije.
Korisno je da se podsetimo da nismo jedini koji se suočavaju sa prokrastinacijom, već da je to deo ljudskosti i da se svima dešava. I da se podsetimo da podrška je uvek postoji, a mi možemo da je iskoristimo!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *